• 1
 • 2
 • 3

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności

Spis treści 1. Polityka Prywatności

 2. Rodzaje informacji o użytkownikach stron i serwisów internetowych, gromadzonych przez net9.pl Spółka Cywilna

 3. Wykorzystanie informacji o użytkownikach stron i serwisów internetowych, gromadzonych przez net9.pl Spółka Cywilna

 4. Gromadzenie i przetwarzanie danych Abonentów net9.pl Spółka Cywilna

 5. Bezpieczeństwo

 6. Zmiana danych osobowych

1. Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Abonentów net9.pl Spółka Cywilna. Obowiązuje ona także wszystkich użytkowników korzystających ze stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji Spółki, którzy mogą, ale nie muszą, być Abonentami net9.pl Spółka Cywilna. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, a także z zasadami, obowiązującymi w przypadku korzystania z produktów i usług Spółki.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki net9.pl Spółka Cywilna przetwarza dane osobowe Abonentów podczas korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji, produktów i usług Spółki. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób net9.pl Spółka Cywilna wykorzystuje udostępnione przez Abonentów dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu Abonenta lub uzyskaniu jego zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.net9.pl

 4. Zasady używania przez net9.pl Spółka Cywilna plików cookies i podobnych technologii zostały zawarte odrębnej Polityce dostępnej pod adresem net9.pl/ w zakładce RODO

2. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma net9.pl Spółka Cywilna

 1. Co do zasady, net9.pl Spółka Cywilna zapewnia użytkownikom możliwość korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji w sposób anonimowy. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne np. logowanie lub wypełnienie odpowiedniego formularza oraz podanie danych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. Na przykład, podczas  logowania się do systemu internetowego biura obsługi klientów IBOK.

 2. net9.pl Spółka Cywilna gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Spółki, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki.

 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest net9.pl Spółka Cywilna z siedzibą w Częstochowie (42-200), przy Placu Daszyńskiego 14.

3. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje o użytkownikach witryn

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom pomiarowym i ulepszaniu stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. net9.pl Spółka Cywilna, może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron stron i serwisów internetowych wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi oraz za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.

 3. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem strony www.net9.pl, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin lub szczegółowe warunki świadczenia danej usługi.

 4. Dane użytkowników systemu IBOK wykorzystywane są w celu poprawnej identyfikacji urzytkowników oraz wykonania zlecenia zadanego przez urzytkownika np. złożenia reklamacji. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W tym celu dane mogą być przekazane podmiotom podwykonawczym. Podmioty te nie będą wykorzystywać danych użytkowników strony lub serwisu internetowego w żadnym innym celu.

 5. Dane udostępnione przez użytkowników stron lub serwisów internetowych, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną od net9.pl S.C., mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. net9.pl Spółka Cywilna nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych Abonentów net9.pl S.C.1 net9.pl Spółka Cywilna po uzyskaniu zgody Abonenta będzie gromadzić i przetwarzać dane z urządzeń, którymi Abonent posługuję się podczas korzystania z usług świadczonych przez net9.pl Spółka Cywilna., w tym dane z routera, urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

2. Dane będą przetwarzane w celach poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania rozwiązań technicznych, przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego użytkowanego Sprzętu i jakości odbieranego sygnału oraz dostosowania oferty do preferencji i potrzeb Abonentów. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy.

3. Dane z urządzeń będą przetwarzane wyłącznie w przypadku podłączenia urządzeń do sieci Internet.

4. net9.pl Spółka Cywilna nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących Abonenta.

5. Bezpieczeństwo

 1. net9.pl Spółka Cywilna podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników stron i serwisów internetowych Spółki przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. net9.pl Spółka Cywilna nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić net9.pl Spółka Cywilna o takiej sytuacji.

 2. Fora dyskusyjne i systemy komentarzy dostępne na stronie internetowej net9.pl Spółka Cywilna są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. net9.pl Spółka Cywilna nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

6. Zmiana danych osobowych

 1. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, net9.pl Spółka Cywilna gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik. W przypadku, gdy nie została udostępniona taka funkcjonalność, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny Administratora danych Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Aktualne Promocje

W dniu 15.09.2015 wprowadzona do oferty została Promocja LITE 5G+. Promocja jest ograniczona czasowo.

Szybki Kontakt

tel. 343-444-000
tel. 34-373-1919

Wyłączenia i Awarie

brak planowanych wyłączeń

brak awarii