• 1
 • 2
 • 3

Informacja o Danych Osobowych

 

Szanowni Państwo,

W poniższym dokumencie znajdą Państwo informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jednocześnie informujemy, że w zakresie świadczonych usług nie nastąpiły żadne zmiany, więc nie muszą się Państwo z nami kontaktować w sprawie otrzymania niniejszego dokumentu. Prosimy jedynie o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi poniżej.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez net9.pl Spółka Cywilna z siedzibą w Częstochowie Państwa danych osobowych.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z prawem administratorem Państwa danych osobowych jest net9.pl Spółka Cywilna z siedzibą w Częstochowie (42-200), pod adresem Plac Daszyńskiego 14, tel. 343 444 000 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

CZY WYZNACZYLIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Tak. W trosce o bezpieczne, zgodne z umową i przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się kontakować pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy dane podane przez Państwa w trakcie zawierania umowy. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umowy – za wyjątkiem numeru telefonu i adresu e-mail, których podanie nie jest konieczne, ale pomocne przy wykonaniu umowy.

 

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE I PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane przetwarzamy w celu świadczenia przez nas usług telekomunikacyjnych, w tym w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy – w tym podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz świadczenia usług – przez czas trwania umowy i ewentualnych rozliczeń po jej zakończeniu (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO „wykonanie umowy”);

 • dochodzenia roszczeń – do momentu ich przedawnienia i ewentualnego przekazania ich dochodzenia do podmiotów zajmujących się windykacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”);

 • marketingu bezpośredniego – w celu oferowaniu Państwu naszych usług w najbardziej atrakcyjnych dla Państwa pakietach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”);

 • bieżącej obsługi – związanej m.in. z płatnościami czy reklamacjami – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”);

 • wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – w tym m.in. wystawianiu i przechowywaniu faktur, zapewniania bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami ustawy Prawo Telekomunikacyjne – przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „wypełnienie obowiązku prawnego przez administratora”).

 • korzystania z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. IBOK). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej na http://net9.pl w zakładce RODO

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, tj. podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu umów i świadczeniu przez nas usług, podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną, rachunkową, podatkową;

 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną;

 • uprawnionym organom i instytucjom państwowym.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

 

Aby skorzystać z w/w uprawnień należy złożyć wniosek. Zakres realizacji każdego z w/w uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

 

CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU SKARGA NA PRZETWARZANIE PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadkach uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

 

Cały dokument jest zawsze do Państwa dyspozycji na naszej stronie pod adresem http://net9.pl w zakładce RODO

Aktualne Promocje

W dniu 15.09.2015 wprowadzona do oferty została Promocja LITE 5G+. Promocja jest ograniczona czasowo.

Szybki Kontakt

tel. 343-444-000
tel. 34-373-1919

Wyłączenia i Awarie

brak planowanych wyłączeń

brak awarii