• 1
  • 2
  • 3

Dla Biznesu

 

Realizujemy usługi dostępu do Internetu dobierając rozwiązania technologiczne każdorazowo do zapotrzebowania Klienta, dostępne są różne warianty realizacji technicznej łączy dostępowych, interfejsów i parametrów jakościowych.

Utrzymujemy ciągłą dostępność połączeń IP z punktami wymiany ruchu krajowego i zagranicznego, co ma na celu zapewnienie ciągłej dostępności usług dla Klientów w szkielecie sieci.

Dostarczamy usługę dostępu do Internetu kompleksowo realizując zarówno łącze dostępowe oraz oddając w użytkowanie Klienta skonfigurowane urządzenia dostępowe  terminujące usługę w oparciu o wszystkie dostępne obecnie interfejsy w szczególności: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,  V.35 czy też DWDM zależnie od zastosowanych urządzeń dostępowych. O sposobie w jaki ma być dostarczony sygnał decyduje oczywiście Klient.

 

Konwergentne łącza dostępowe – tzw. ostatnia mila

 

Do świadczenia usługi dostępu do Internetu w lokalizacji Klienta potrzebne są fizyczne łącza dostępowe, umożliwiające połączenie lokalizacji Klienta z lokalizacją węzła dostępowego sieci net9.pl. Łącza dostępowe są realizowane z wykorzystaniem różnych mediów, zależnie od możliwości technicznych w danej lokalizacji, wymagań technicznych i ekonomicznych. Dostępne są warianty realizacji usługi w których urządzenie dostępowe instalowane u Klienta może także terminować usługi głosowe – co pozwala w sposób ekonomiczny dla Klienta budować konwergentne rozwiązania łączące transmisję głosu i danych z wykorzystaniem wspólnego kanału transmisyjnego. Standardem jest wykorzystanie portów E1 do realizacji usługi głosowej PRA – ISDN 30B+D .

 

Dostęp do Internetu w lokalizacji Klienta

 

Realizacja usługi dostępu do Internetu w najczęstszych przypadkach następuje poprzez:

  • - Systemy  radiolinii w paśmie licencjonowanym poprzez interfejsy Ethernet, E1- przepływności symetryczne w zakresie od dwóch do kilkuset Mbps. Zasięg do kilkudziesięciu kilometrów.
  • - Systemy  radiolinii w paśmie wolnym poprzez interfejsy Ethernet - przepływności symetryczne w zakresie od dwóch do kilkunastu Mbps. Zasięg do kilku kilometrów w terenie zabudowanym.
  • - Systemy radiodostępowe LMDS (Local Multipoint Distribution System) poprzez interfejsy Ethernet, E1 – przepływności symetryczne w zakresie od dwóch do 80 Mbps w sektorze. Zasięg ok. 20 km.
  • - Kable światłowodowe – zakończenie modemem optycznym - przepływności symetryczne od dwóch Mbps do  wielu Gbps.
  • - Kable miedziane – zakończenie modemem xDSL – przepływności od 64 kbps do ok. 10 Mbps zależnie od długości, jakości i ilości wykorzystanych par przewodów (od 1 do 4) w torach kablowych.

Dobór rozwiązania następuje na podstawia określenia potrzeb Klienta,  warunków technicznych w lokalizacji Klienta na podstawie przeprowadzonego wywiadu technicznego.

 

Dostęp do Internetu Business

 

-    Dostęp  poprzez  xDSL lub radiolinię w paśmie wolnym

-    Symetryczna przepływność

-    Nielimitowany  transfer danych

-    Statyczna publiczna adresacja IP – 1 użytkowy publiczny adres IP

-    Możliwość zwiększenia ilości przyznanych adresów IP

 

Dostęp do Internetu Business Pro

 

-   Dostęp poprzez  LMDS, radiolinię w paśmie licencjonowanym lub światłowód

-   Gwarantowana symetryczna przepływność

-   Nielimitowany  transfer danych

-   Możliwość zawarcia Umowy w wariancie z SLA (Service Level Agreement)

-   Statyczna publiczna adresacja IP – 1 użytkowy publiczny adres IP

-   Możliwość zwiększenia ilości przyznanych adresów IP

 

Dostęp do Internetu Business Pro BGP – tranzyt IP

 

-   Dostęp poprzez  LMDS, radiolinię w paśmie licencjonowanym lub światłowód

-   Gwarantowana symetryczna przepływność

-   Możliwość zawarcia Umowy w wariancie z SLA (Service Level Agreement)

-   Statyczna adresacja IP – 1 publiczny adres IP

-   Przydzielenie i serwisowanie Klientowi numeru AS (Autonomous System)

-   Przydzielenie i rozgłoszenie  Klientowi niezależnej adresacji IP PI (Provider Independent)

-   Pełny tranzyt ruchu IP krajowego  i zagranicznego do Klienta

-   Realizacja usług z wykorzystaniem protokołu BGP (Border Gateway Protocol)

-   Możliwość zestawienia kilku sesji BGP celem redundancji

 

Dostęp do Internetu w centrum kolokacyjnym net9.pl

 

Udostępniamy naszym Klientom centrum kolokacyjne, w którym udostępniane są szafy kolokacyjne 42U do instalacji serwerów fizycznych klientów oraz świadczone są usługi udostępnienia serwerów wirtualnych. Dla tychże serwerów jest możliwość udostępnienia Internetu:

-   Gwarantowana symetryczna przepływność

-   Elastyczna taryfikacja  przepływności: za pasmo  lub metodą 95 percentyla

-   Gwarantowana dostępność usługi

-   Dowolna skalowalność w zakresie przepływności

-   Dostęp do pozostałych usług  jak łącza dzierżawione, usługi telefoniczne  ISDN, PSTN, VoIP

- Bezpieczeństwo zasilania, profesjonalny system UPS APC Symetra, 2 niezależne łącza energetyczne miejskie w budynku

-   Bezpieczeństwo przeciwpożarowe , automatyczny system gaszeniowy

-   Bezpieczeństwo w zakresie monitoringu  – całodobowa ochrona fizyczna obiektu

 

Udostępnienie adresacji IP PA

 

Wszystkie warianty  usługi dostępu do Internetu z oferty net9.pl, wiążą się z przyznaniem Klientowi wyłącznie statycznych publicznych adresów IP tzw. PA (Provider Aggregatable) czyli przydzielanych przez operatora - dostawcę usług. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość adresów – powyżej 5 adresów użytkowych, net9.pll pośredniczy w pozyskaniu ich dla Klienta – wnioskowaniu wobec RIPE.

 

Udostępnienie zasobów niezależnych AS i IP PI

 

Usługa jest skierowana dla lokalnych operatorów internetowych (ISP) oraz firm, które chcą zbudować własną sieć komputerową jako system autonomiczny w Internecie AS (Autonomous System). W zakresie usługi jest wnioskowanie o numer AS oraz zakres adresacji IP niezależnej od dostawców usług  IP PI (Provider Independent).  Opłaty za przyznanie i serwisowanie zasobów niezależnych są ustalane indywidualnie. Pozyskanie przez Klienta numeru AS i adresów IP PI jest niezbędne do świadczenia usług poprzez protokół BGP.

 

Protokół BGP (Border Gateway Protocol)

 

Protokół BGP jest wykorzystywany do świadczenia usług dostępu do Internetu, tranzytu ruchu IP do Klienta i udostępniania usług IP w sieci Klienta pod niezależną adresacją IP. Do realizacji usługi potrzebna jest instalacja u Klienta routera brzegowego wspierającego protokół BGP. W ramach elastycznych modeli biznesowych klient może zakupić lub wydzierżawić router od net9.pl. Klient może korzystać z jednego lub wielu dostawców usług poprzez różne sesje BGP co zabezpiecza dostępność jego usług na własnej adresacji IP podczas awarii jednego z łączy dostępowych. W przypadku awarii ruch IP automatycznie będzie tranzytowany pozostałym działającym łączem. Korzystanie z BGP posiadając tylko jedno łącze do Internetu niesie korzyść  dostępności własnych usług pod własną adresacją – która pozostanie niezmienna także po zmianie dostawcy usług dostępowych w przyszłości – ale nie zabezpieczy dostępności  do usług podczas awarii jedynego  łącza.  Usługa jest najczęściej oferowana dla klientów korporacyjnych hostujacych usługi wewnątrz własnej sieci lub wymagających redundancji łączy lub dla lokalnych dostawców  Internetu (ISP) udostępniających usługi dostępu do Internetu swoim abonentom.

 

Aktualne Promocje

W dniu 15.09.2015 wprowadzona do oferty została Promocja LITE 5G+. Promocja jest ograniczona czasowo.

Szybki Kontakt

tel. 343-444-000
tel. 34-373-1919

Wyłączenia i Awarie

brak planowanych wyłączeń

brak awarii