• 1
  • 2
  • 3

Telefon

Realizujemy dla swoich Klientów biznesowych pełne spektrum rozwiązań usług głosowych. W ramach kompleksowych rozwiązań razem z usługami oferowane są także centrale telefoniczne oraz sprzęt abonencki wraz z konfiguracją oraz serwisem. Rozwiązania głosowe są indywidualnie dobierane do potrzeb Klienta, często obejmują konglomerat usług realizowanych w różnych technologiach i udostępnianych poprzez różne media. Podstawowe usługi telefoniczne to zestawianie połączeń głosowych pomiędzy abonentami  i ich taryfikacja, usługi rozszerzone obejmują m.in. rozmowy trójstronne, telekonferencje, przekierowania rozmów, dyskryminację wybranych kierunków, usługi dodatkowe obejmują różne funkcjonalności realizowane bądź w samej sieci telefonicznej bądź w centralach telefonicznych lub systemach współpracujących jak np.  poczta głosowa, usługi ISDN, dostęp do usług sieci inteligentnych IN, usługi fax2mail itp.

 

W ofercie dostępne są wszystkie standardowe technologie w tym :

-     Linie analogowe POTS (Plain Old Telephony System)

-     Linie cyfrowe ISDN BRA (Basic Rate Access)

-     Linie cyfrowe ISDN PRA (Primary Rate Access)

-     Linie głosowe realizowane poprzez transmisję danych VoIP (Voice over IP)

 

Konwergentne łącza dostępowe – tzw. ostatnia mila

 

Do świadczenia usług telefonicznych potrzebne są fizyczne łącza dostępowe, umożliwiające połączenie lokalizacji Klienta z lokalizacją węzła dostępowego Sieci net9.pl. Łącza dostępowe są  realizowane z wykorzystaniem różnych mediów, zależnie od możliwości technicznych w danej lokalizacji, wymagań technicznych i ekonomicznych:

-  kable telefoniczne miedziane

-  kable światłowodowe

-  systemy radioliniowe w paśmie licencjonowanym

-  systemy radioliniowe w paśmie wolnym

-  systemy radiowe punkt – wielopunkt LMDS (Local Multipoint Distribution Services)

Łącza dostępowe od strony Klienta zakańczane są urządzeniami dostępowymi, które mogą oprócz usług głosowych terminować także usługi transmisji danych – co pozwala w sposób ekonomiczny dla Klienta budować konwergentne rozwiązania łączące transmisję głosu i danych z wykorzystaniem wspólnego kanału transmisyjnego.

Przykładowo :

- Modemy kablowe xDSL pracujące z kablami miedzianymi mogą udostępnić w ramach współdzielenia pasma linię telefoniczną analogowa lub port E1 oraz porty Ethernet do transmisji danych.

- Modemy radiolinii pracujących w paśmie licencjonowanym mogą udostępnić  np. od 1 do 16 portów E1 na interfejsie G.703 służących zwykle do podłączenia usług PRA ISDN 30B+D oraz 1 lub 2 porty Ethernet  do transmisji danych.

Przypadkiem szczególnym jest możliwość realizacji usług telefonii IP bez budowania dedykowanych łączy dostępowych o ile do dyspozycji będzie dostęp do sieci Internet.

 

Numeracja telefoniczna


Oferujemy swoim abonentom przydzielanie numerów telefonicznych zgodnie z ich potrzebami. Dostępne są zarówno pojedyncze numery jak i numeracja MSN (Multiple Subscriber Number) oraz DDI (Direct Dial - In). Oferowana jest zarówno numeracja macierzysta sieci net9.pl jak i usługa  przenoszalności numeracji od większości dużych stacjonarnych operatorów telefonicznych.

 

VPN - Virtual Private Network


Dla Klientów biznesowych o rozproszonej strukturze geograficznej, posiadających wiele oddziałów w Polsce oraz za granicą oferujemy rozwiązania sieci prywatnych, w ramach których dostępne są połączenia nietaryfikowane zarówno w ramach usług tradycyjnych - komutowanych jak i opartych na sieci IP.

 

Rozwiązania taryfikacyjne

 

Oferujemy elastyczne modele biznesowe sprzedaży usług. Obejmują one możliwość niemal dowolnego kształtowania planów taryfowych. Ponadto w ramach elastyczności modelu biznesowego dostępne są możliwości dowolnego ustalania poszczególnych wartości składowych kontraktu jak np. relacji opłat instalacyjnych do abonamentowych, możliwość wyboru przez Klienta co do zakupu  lub dzierżawy sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego. Rozwiązania taryfikacyjne dostosowujemy tak,  aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom Klienta.

 

Aktualne Promocje

W dniu 15.09.2015 wprowadzona do oferty została Promocja LITE 5G+. Promocja jest ograniczona czasowo.

Szybki Kontakt

tel. 343-444-000
tel. 34-373-1919

Wyłączenia i Awarie

brak planowanych wyłączeń

brak awarii