• 1
  • 2
  • 3

Aktualne Promocje

Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy

Router


Z promocji może skorzystać każdy Abonent sieci net9.pl S.C. posiadający umowę na czas nieokreślony lub Nowy Abonent będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (art. 2 ust. 10 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne). Prędkości podane w promocjach są to maksymalne do uzyskania przepustowości w danej lokalizacji. Warunki techniczne do świadczenia usługi ustala upoważniony instalator net9.pl S.C. po wcześniejszych pomiarach.

Aktualne Promocje

W dniu 15.09.2015 wprowadzona do oferty została Promocja LITE 5G+. Promocja jest ograniczona czasowo.

Szybki Kontakt

tel. 343-444-000
tel. 34-373-1919

Wyłączenia i Awarie

brak planowanych wyłączeń

brak awarii